Alfa - pulsvågsanalys
är en unik utrustning för avancerad avläsninga av Heart Rate Variability.

Man kan avläsa viktiga hälsoparametrar på vedertagna fysiologiska grunder med denna utrustning.

1. Inom 5 minuter kan du se funktionerna i nervsystemet. -Viktiga grundförutsättningar för hälsan. Om nervsystemet inte fungerar korrekt uppnår man inga resultat med annan behandling.

2. Inom 5 minuter kan man se hur mycket energi som produceras i cellerna. Om cellerna producerar för lite energi, är det svårt att hjälpa kroppen med något annan behandling. Först måste man höja cellsenergin. -En viktig indikator.

3. Programmet visar den viktigaste parametern för hälsa - Adaptation. Detta är i själva verket hälsans nivå. Adaptation visar hur kroppen anpassar sig till olika livspåfrestningar.

4. Programmet ger dig möjlighet att kontrollera rytmer i hjärnan och psyko-emotionellt tillstånd (stressnivå).

5. Programmet hjälper till att komma direkt till huvudhälsoparametrarna
-Hur mycket energi kroppen genererar, kroppens stressnivå, hälsoresurser, hur snabbt den åldras eller föryngras.

6. Programmet kan utvärdera effektiviteten av behandling, näring och träning genom att mäta en person före och efter.

7. Programmet kan även användas som biofeedback för att minska stress, förbättra mentalt och emotionellt tillstånd.

8. Den biologiska åldern i cellerna redovisas, baserad på en databas av 10.000 personer i olika åldersgrupper.

Kortfattat om hur Alfa fungerar:
Det är känt att gamla kinesiska läkare, med hjälp av pulsen, kunde identifiera hälsoproblem och avläsa organ och kroppsdelar. Hur var detta möjligt? Vi vet att pulsen är hjärtats slag och hjärtat styrs av nervsystemet genom den så kallade sinusknutan. Det vill säga, det finns ett direkt samband mellan hjärtat och nervsystemet. Nervsystem styr hela kroppen. Inget organ, ingen del av kroppen kan fungera utan denna kontroll. Och varje funktionell störning i inre organ och kroppsdelar är förknippade med avvikelser i funktioner i nervsystemet.

Kinesiska läkare visste även att hjärtat slår inte bara med en viss rytm, utan alla organ och varje cell pulserar med sin egen rytm. I en normalt fungerande kropp är alla rytmer kopplade och synkroniserade på ett liknande sätt som i en pendel i ett väggur och växlar. Därför återspeglas förändringar i den rytmen i kroppen via nervsystemet till hjärtrytmen/pulsen. Det vill säga, pulsen är en indikator i kroppen. För att kunna "avläsa" pulsen behövde en indisk ayurvedisk eller kinesisk läkare minst 20 års utbildning och erfarenhet. Men idag, tack vare utvecklingen inom vetenskap och teknik, har ryska forskare kunnat uppfinna ett chip som kan avläsa pulsen på handlederna och översända data till programmet i datorn, som ger oss en analys av de fyra viktigaste systemen i kroppen.

Tekniken bygger på något som inom fysiologin kallas för HRV: Heart Rate Variability: variabel hjärtrytm, eller föränderlig hjärtrytm. HRV är väl känt för fysiologer i hela världen. Metodiken bygger på bearbetning av s.k. RR-intervaller i hjärtats rytm och de förvandlas till harmoniska frekvenser. Det hyperkänsliga chipet, känner inte bara av hjärtslagen utan också övertoner som beskriver olika pulser, frekvenser eller rytmer i kroppens system. Genom att avläsa hjärtats rytm kan apparaten alltså utvärdera hur de reglerande mekanismerna fungerar.

Apparater som bygger på analys av RR-intervaller i pulsen är väl kända i världen. "Alfa" är det senaste i denna utveckling och har tagits fram av ett vetenskapligt företag "Dinamika" från Ryssland. Den skiljer sig från andra apparater genom sin mobilitet, enkelhet och möjligheten att mycket snabbt utvärdera kroppens tillstånd före behandling eller träning och efter.

Användningsområden
"ALFA" används med stor framgång inom friskvård, hälsovård, idrott och av enskilda personer som månar om att ta hand om sin hälsa. "ALFA" tillåter terapeuten/tränaren att kontrollera data för klientens funktionella tillstånd, förutsäga förändringar, bedöma testpersonens resurser och utvärdera behandlingens effektivitet.

Med "Alfa" kan man analysera upptaget och effekten av biologiskt aktiva tillskott, andningsövningar, träningens effektivitet och användning av olika hälsoutrustningar.
Man kan också göra analyser för att undvika överträning.