Andas dig frisk!
Det är många som vet att rätt andning har stor betydelse för hälsan. Men det är inte många som är medvetna om att just andningen är ett av de effektivaste sätten att få bättre hälsa, öka prestationsförmågan, stabilisera psyket och hantera stressen. Det är vad "Smart Breathe" hjälper dig med.

Effektiv andning - ett sätt att återuppbygga hälsan
Mer syre in i cellen - mer energi för hälsan
Det är känt att syret vi andas mättar blodet, men ofta kommer det för lite syre in i cellerna. Nästan alla sjukdomar har med syrebrist i cellerna att göra. Det är därför det är så viktigt att syresätta cellerna.
Varför får cellerna för lite syre?
Det beror på att de röda blodkropparna överför syre till cellerna bara om det finns tillräckligt mycket koldioxid i blodet. Det här är ett problem för moderna människor. 24 vetenskapliga studier visar att de flesta människor i vår kultur andas fel, bl. a. genom att hyperventilera, och det innebär att koldioxiden vädras ut för mycket. Det leder i sin tur till dålig syreupptagning och därmed problem med hälsan.

Varför har andningen förändrats hos människor?
Några skäl är att vi lever under stress, äter för mycket, har toxiner i maten, miljöproblem och andra livspåfrestningar.
"Smart Breathe" återställer på ett enkelt och praktiskt sätt koldioxidhalten i blodet genom andningsmotstånd och långa utandningar. På det sättet startar läkningsprocesserna, kroppens motståndskraft ökar och skyddar oss mot sjukdomar.

Andas mindre - lev längre
Under livets gång förbrukar kroppen energi i olika processer - matsmältning, fysiskt arbete, stress, hantering av dålig ekologi, toxiner… Men mest energi går åt till andningen. En vanlig människa tar omkring 21 600 andetag om dagen, allt detta tar energi. När vi andas med andningsapparaten mellan 30 och 60 minuter per dag vi lär andningscentrum i hjärnan att andas mindre än 15 andetag per minut. Efter några månaders andningsövningar med apparaten brukar man minska antalet andetag till 6 - 8 per minut. Det betyder att vi sparar energi och ökar livslängden.

Ökar kroppens motståndskraft
Kroppens motståndskraft är beroende av hur immunsystemet fungerar. Men immunsystemet består också av celler, och tack vare vår andning med "Smart Breathe" ökar syreupptagningen av alla celler i kroppen, inklusive immunsystems. Immunsystemet blir därmed starkare, och därför ökar motståndskraften och skyddar oss från virus, mikrober, parasiter, mm.

En enkelt och mobilt sätt att återställa hälsa
Andningsapparaten kan du bära med sig och använda när som helst och i alla sammanhang: medan du städar, när du diskar, under arbetet vid datorn, när du tittar på TV, osv. Du behöver alltså inte avsätta speciell tid för att öva - du kan alltid träna!

Som att borsta tänderna
Varje dag borstar vi tänderna för att hålla dem friska. På samma sätt vi kan hålla kroppen frisk om vi använder andningsapparaten regelbundet för att ge cellerna mer syre. Tillståndet hos kroppens reglerande mekanismer styr vår hälsa. Dit hör nervsystemet, vars tillstånd är helt avgörande för hur vi mår. Vi kan behandla olika organ som t.ex. tarmar, lever, njurar med olika terapier.
Men om nervsystemet är i obalans får terapierna liten eller dålig effekt, eftersom nervsystemet styr dessa organ. Nervsystemet består också av celler som även de behöver syre.
Vår metod Effektiv andning stärker nervsystemet och därmed hälsan generellt. Vår apparat för hälsokontroller, Alfa, visar tydliga skillnader i resultat på olika hälsoparametrar före och efter andningsövningar. Bilden nedanför visar hur en persons adaptionsförmåga - en av de viktigaste parametrarna - samt biologisk ålder har förbättrats efter fyra månaders träning med andningsapparaten. Alfan mäter även energinivån i cellerna och obalanser i nervsystemet.